Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

esllavissades

Tractament de dades d’Auscultació

Tenim experiència en el tractament de grans volums de dades d’auscultació. Al llarg de la nostra trajectòria professional, una part important de les tasques realitzades han estat associades a la presa i tractament de dades d’auscultació, centrats sobretot en dos grans àmbits: Els riscos geològics i la construcció d’infraestructures. Així, s’han fet informes d’auscultació i del monitoratge d’esllavissades, d’expansió de vessants, de subsidències, etc..

Estudi zonificació de riscos geològics d’Andorra

En col·laboració amb Euroconsult, s'han revisat els mapes de zonificació de riscos geològics realitzats entre els anys 2001 i 2005. En aquesta revisió, es torna a realitzar la zonificació utilitzant les potents eines de modelització que tenim ara al nostre abast. Els riscos tractats són: Caigudes de Blocs, esllavissaments superficials, avingudes torrencials, grans moviments i corrents d’arrossegalls. Femgis ha estat l’encarregat de realitzar el muntatge de les cartografies finals, i de la preparació de la informació digital per a poder-la incloure en el geoportal "ideandorra".