Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Sobre aquest web

Producció i desenvolupament tecnològic: Ample 24,SCCL

Aquest web està dissenyat i desenvolupat amb programari lliure i és hostatjat en servidors que funcionen amb sistema operatiu GNU Linux. El gestor de continguts emprat és Drupal

Sobre les dades dels usuaris:
De conformitat amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Fem Gis, informa de l'existència d'un fitxer de la seva titularitat en el qual s'inclouran les dades necessàries per mantenir informats els usuaris i usuàries que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.

El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD.