Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Riscos geològics

Estudis d'identificació de riscos geològics
Estudis d'identificació de riscos geològics (EIRG) Estudis de zonificació del terreny segons la perillositat geològica (EZTPG)

Tenim experiència en l’estudi de riscos geològics, la realització de cartografies de zonificacions de Riscos geològics. Hem realitzat estudis i cartografies  d’allaus, de desprendiments, d’avingudes torrencials, d’esllavissades superficials, de grans moviments.

Actualment des de Femgis col·laborem en l'actualització de la cartografia de riscos naturals geològics i geotècnics d’Andorra.