Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Disseny i programació software

Disseny i programació software
Disseny i programació de software (a mida del client i orientats a la consulta de dades espaials) i bases de dades

Oferim la programació de software adaptat a les necessitats del client. Estem especialitzats en el disseny de software a mida, orientat sobretot als tractaments de dades espaials.

GIS Ferms