Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Tractament dades auscultació

Tractament dades auscultació
Automatització en l'adquisició i tractament de dades d'auscultació

La nostra experiència acumulada en el camp de l’auscultació va des de el seguiment de l’auscultació de  fenòmens naturals, fins al tractament de dades d’auscultació en grans obres linials.

Tècnics de Femgis acumulen experiència com a caps de l’equip d’adquisició de dades de la UTE Auscultació Sabadell en les obres de perllongament de la línia de FGC a Sabadell