Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

GIS

Gestió i l’organització de les dades SIG del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra

Aquest projecte consisteix en donar suport al departament de Medi ambient en tots els afers relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica, tant en la producció de dades, com en la generació de plànols, disseny de bases de dades, etc… Aquest projecte es desenvolupa en col.laboració amb Ambiotec.

 

GIS Ferms

Aplicació desenvolupada per a facilitar la gestió de les pavimentacions del Principat d’Andorra. 

L’aplicació és un encàrrec del Departament de pavimentacions del Ministeri d’Ordenament Territorial realitzat en col.laboració amb l’empresa andorrana Euroconsult.  Aquesta aplicació serveix per mantenir una Base de Dades que conté tota la informació disponible sobre els paviments de les carreteres generals i secundàries del principat. Està programada per tal de donar suport als tècnics del departament en la presa de decisions pel que fa al manteniment del ferm de la carretera.