Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Mapes estratègics de soroll

mapa de soroll

Realització de la organització i processament de les dades SIG procedents de les modelitzacions del soroll provocat per les carreteres de l’Estat a Catalunya IMD (intensitat mitjana diària) de més de 8000 vehicles