Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

medi ambient

Gestió i l’organització de les dades SIG del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra

Aquest projecte consisteix en donar suport al departament de Medi ambient en tots els afers relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica, tant en la producció de dades, com en la generació de plànols, disseny de bases de dades, etc… Aquest projecte es desenvolupa en col.laboració amb Ambiotec.