Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

GIS Ferms

GIS ferms Andorra, aplicatiu, manteniment carreteres

Aplicació desenvolupada per a facilitar la gestió de les pavimentacions del Principat d’Andorra. 

L’aplicació és un encàrrec del Departament de pavimentacions del Ministeri d’Ordenament Territorial realitzat en col.laboració amb l’empresa andorrana Euroconsult.  Aquesta aplicació serveix per mantenir una Base de Dades que conté tota la informació disponible sobre els paviments de les carreteres generals i secundàries del principat. Està programada per tal de donar suport als tècnics del departament en la presa de decisions pel que fa al manteniment del ferm de la carretera.