Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Desenvolupament GIS

Desenvolupament GIS
Desenvolupament i tractament GIS en múltiples formats: ArcGis (llicència ArcGis Desktop 10.3) gvSIG, QGIS

Els tècnics de FemGIS atresorem gairebé 20 anys d’experiència  en les principals eines GIS comercials. Els tipus de tractaments que oferim són molt diversos, des de la digitalització de plànols, impressió de cartografies temàtiques, geoprocessaments de dades tant en format vectorial com ràster, preparació de dades 3D per a la seva introducció en models de càlcul, etc

 

Càlcul del Balanç Hídric entre els anys 2006-2014