Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Estudi zonificació de riscos geològics d’Andorra

Zonificació de riscos geològics a Andorra

En col·laboració amb Euroconsult, s'han revisat els mapes de zonificació de riscos geològics realitzats entre els anys 2001 i 2005. En aquesta revisió, es torna a realitzar la zonificació utilitzant les potents eines de modelització que tenim ara al nostre abast. Els riscos tractats són: Caigudes de Blocs, esllavissaments superficials, avingudes torrencials, grans moviments i corrents d’arrossegalls. Femgis ha estat l’encarregat de realitzar el muntatge de les cartografies finals, i de la preparació de la informació digital per a poder-la incloure en el geoportal "ideandorra". A més, hem realitzat els càlculs geoespaials per a l’establiment de la zonificació d’alguns dels perills.