Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Projectes

Estudi zonificació de riscos geològics d’Andorra

En col·laboració amb Euroconsult, s'han revisat els mapes de zonificació de riscos geològics realitzats entre els anys 2001 i 2005. En aquesta revisió, es torna a realitzar la zonificació utilitzant les potents eines de modelització que tenim ara al nostre abast. Els riscos tractats són: Caigudes de Blocs, esllavissaments superficials, avingudes torrencials, grans moviments i corrents d’arrossegalls. Femgis ha estat l’encarregat de realitzar el muntatge de les cartografies finals, i de la preparació de la informació digital per a poder-la incloure en el geoportal "ideandorra".

Pàgines