Amb FemGIS els teus projectes guanyaran en velocitat de càlcul i en presentació

Projectes

GIS Ferms

Aplicació desenvolupada per a facilitar la gestió de les pavimentacions del Principat d’Andorra. 

L’aplicació és un encàrrec del Departament de pavimentacions del Ministeri d’Ordenament Territorial realitzat en col.laboració amb l’empresa andorrana Euroconsult.  Aquesta aplicació serveix per mantenir una Base de Dades que conté tota la informació disponible sobre els paviments de les carreteres generals i secundàries del principat. Està programada per tal de donar suport als tècnics del departament en la presa de decisions pel que fa al manteniment del ferm de la carretera.

Gestió i l’organització de les dades SIG del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra

Aquest projecte consisteix en donar suport al departament de Medi ambient en tots els afers relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica, tant en la producció de dades, com en la generació de plànols, disseny de bases de dades, etc… Aquest projecte es desenvolupa en col.laboració amb Ambiotec.

 

Estudi zonificació de riscos geològics d’Andorra

En col·laboració amb Euroconsult, s'han revisat els mapes de zonificació de riscos geològics realitzats entre els anys 2001 i 2005. En aquesta revisió, es torna a realitzar la zonificació utilitzant les potents eines de modelització que tenim ara al nostre abast. Els riscos tractats són: Caigudes de Blocs, esllavissaments superficials, avingudes torrencials, grans moviments i corrents d’arrossegalls. Femgis ha estat l’encarregat de realitzar el muntatge de les cartografies finals, i de la preparació de la informació digital per a poder-la incloure en el geoportal "ideandorra".

Pàgines